Meldal kommune samarbeider med Orkdal kommune om norskopplæring for innvandrere og grunnskole for voksne. Norskopplæring kan gis både ved avdeling lokalisert ved Meldal Videregående skole og ved Voksenopplæringa i Orkdal.

Les mer om voksenopplæring på nettsidene til Orkdal kommune