gifteringer_300x173.pngAlle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Meldal kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter ekteskapsloven kapittel 1. Fra 1.1.2018 ble vigselsmyndigheten overført fra tingretten til kommunene. Meldal kommune vil foreta vigsler i Meldal rådhus. Under finner dere opplysninger om kommunal vigsel, og hva dere må gjøre dersom dere vil gifte dere borgerlig i Meldal kommune.

Planlegger dere bryllup?

Før dere gifter dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider.

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, postmottak@meldal.kommune.no eller skrive ut og levere en kopi til Servicekontoret, Kvamsveien 2, 7336 Meldal. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet:

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet?
Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i.

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett?
Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Ønsker dere mer informasjon om hva som kreves for å gifte seg, se Skatteetatens nettsider

Informasjon om vigsel?

Ønsker du å få nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens servicekontor, enten ved at du møter opp, sender forespørsel til postmottak@meldal.kommune.no eller ved at du tar kontakt på telefonnummer 72 49 51 00.

Hvordan bestille tid for vigsel?

Ta kontakt med Servicekontoret på e-post postmottak@meldal.kommune.no eller på telefon 72 49 51 00 for å bestille kommunal vigsel.

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i Meldal rådhus. Dersom dere ønsker vigsel i annet lokale, må dette avtales med vigsleren.

Når kan seremonien foregå?

I Meldal kommune tilbys vigsler som hovedregel innenfor normalarbeidstid og i Meldal rådhus. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles.

Ved ønske om annet tidspunkt eller sted for borgerlig vigsel, må dette avtales særskilt.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i Meldal rådhus i normal arbeidstid og er bosatt i Meldal kommune. Tilbudet er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

Ved giftemål utenfor normal arbeidstid og/eller ved annet sted enn Meldal rådhus, tar kommunen betaling for nødvendige merkostnader.

  • Gebyr for vigsel av brudefolk fra andre kommuner: 700 kroner
  • Gebyr for mertid for reise til annet vigselssted enn Meldal rådhus: 750 kroner per time
  • Gebyr for tidsbruk ut over ordinær arbeidstid: 750 kroner per time

Ved gebyr fastsatt per time beregnes minimum en timesats. Reisetillegg beregnes etter statens satser.

Hvem kan forestå en vielse?

I Meldal kommune har følgende personer vigselsrett:

  • Ordfører Are Hilstad
  • Varaordfører Vibeke Mehlum
  • Rådmann Petter Lindseth
  • Assisterende rådmann Roy Fritzon

Vielsesdagen

Brudepar, forlovere og evt. gjester møter opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må framvise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort m/bilde) To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige.

Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.

Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller liknende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om det på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering og eventuelle kostnader forbundet med dette.

Dersom dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestille tid for vigsel. Vigsleren vil gi dere beskjed om når ringene kan utveksles. Fotografering kan skje under og etter vigselen, etter avtale med vigsleren.

Etter vielsen

Kommunen sender en vigselsmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.

Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Dere finner søknadsskjema på Skatteetatens sider.

NB - Om du/dere har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.