Å sikre barn og unge gode oppvekstvillkår er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027) hvor Trygge oppvekstmiljø er et av fire satsingsområder. Oppvekstmiljø påvirkes av mangt, og således er også de tre øvrige satsingsområdene Nærmiljø og stedsutvikling, Folkehelse og livskvalitet, og Arbeidsplasser og næringsliv viktige i Trygge Barn-arbeidet.

I Meldal signaliseres det et behov for Trygge Barn-nettverket. Det er et behov for å forbygge mer og ha noen å «spille ball med». Det gis tilbakemeldinger om at nettverket kan bidra til å skape felles forståelse, mål og holdninger på tvers. På denne måten kan innsatsen samles og generere større drivkrefter i arbeidet med å skape trygge barn og unge i Meldal. Videre kan Trygge Barn-nettverket bidra til å skape sømløse overganger mellom barnehage, barne- og ungdomsskole og videregående skole.