Ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, hvor midlene bevilges over fylkets budsjett.

Godkjenning av brukere er delegert til kommunen. Innkomne søknader behandles av en Godkjenningsnemnd bestående av, en lege, en med helsefaglig utdanning og en brukerrepresentant.  Brukere betaler en egenandel pr. tur.

Legeerklæring vedlegges søknaden.

Søknadsskjema, legeerklæring og retningslinjer for godkjenning av brukere  finner du her.

Søknaden sendes : Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.