Har du eller ditt lag behov for støtte til aktiviteter? Både kommunen og fylkeskommunen har flere tilskuddsordninger du kan benytte deg av. 
Meldal kommune abbonerer på Tilskuddsportalen.  Her kan både kommuneadministrasjonen og lokale lag og foreninger i Meldal logge seg inn.  Tilskuddsportalen åpner også for muligheten å sammen skape og finne tilskudd til prosjekter på tvers av fag og interesser. Her finnes tilskuddsordninger i hopetall samt Foreningsportalen, hvor lag og foreninger får Foreningskatalog og Aktivitetskatalog i tillegg til Tilskuddsportalen - et kinder-egg for lokalt foreningsliv.