Tildelingskontoret behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester. Du forteller oss om dine behov, og vi vurderer deretter søknaden etter en individuell kartlegging.

Vi har kontor ved Meldal Helsetun.