Kommunereformen får noen konsekvenser for kommunens matrikkelføring og matrikulering før årsskiftet.

Her kan du lese nærmere orientering fra Kartverket om konsekvensene