Hvordan bestille slamtømming

HAMOS  administrerer fra 01.01.17, tømming av slam- og septiktanker i Meldal kommune, link til hjemmeside: https://www.hamos.no/

Miljøservice AS er den entrepenøren HAMOS benytter og  som har ansvaret for tømming av septiktanker og tette tanker i kommunen. Via en egen abonnementsdatabase er det nå mulig for våre kunder å søke på sitt gnr/bnr og få opp informasjon om egen septiktank: abonnementsdatabase.

I følge forskriften skal tette avløpstanker tømmes minimum én gang i året. Slamavskillere skal tømmes minimum hvert 4. år for fritidsbebyggelse, og minimum hvert 2. år for boliger.

De som ønsker tømming oftere enn forskriften sitt krav, kan enten benytte seg av HAMOS sitt tilbud om ekstratømming. 

 

 

Slamavskiller med riktig montert dykkert på inn- og utløp

Septik Illustrasjon.PNG

 

Varsling av tømming

Alle faste abonnenter varsles på forhånd ca. 1-2 uker før tømming.