Skogbruket er vesentlig gardsskoger. I Meldal er det 253 skogeiendommer. Den gjennomsnittlige størrelsen på skogeiendommene her er ca. 826 daa. I Orkdal er det 548 skogeiendommer med ei gjennomsnittlig størrelse på 425 daa.

Mer informasjon om skogbruksordninger finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside og hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.