Målgruppe

Mennesker i krise og sorg. Dette kan være for eksempel være mennesker som oppleve krybbedød, ran, drap, selvdrap, ulykker, voldtekt og seksuelle overgrep.
 

Varsling

Når en hendelse inntrer kan kriseteamet bli varslet av :

  • AMK-St Olavs hospital/Legevaktsentralen-Orkdal sykehus
  • Skadestedsleder evt fagleder sanitet
  • Lege/politi/brann
  • Kommuneledelsen