Vi ønsker å være en ressurs for mennesker med utfordringer innenfor psykisk helse og rus. Vi kan bistå ved kriser og vanskelige hendelser som skjer i menneskers liv.
Tilbudet omfatter informasjonsarbeid, forebyggende og utøvende virksomhet.

Tjenesten er gratis.

Åpningstid: kl. 08.00 – 16.00.

Henvendelse etter kl 16.00 ring legevakt 116 117 eller 72 48 01 00

Fagansvarlig psykisk helse- og rusarbeid Karin Hjulstad
karin.hjulstad@meldal.kommune.no 
Tlf. 72 49 51 77  

Spesialsykepleier Håvard Stiklestad
havard.stiklestad@meldal.kommune.no 
Tlf. 72 49 51 56  

Sykepleier Line Fagerli
line.fagerli@meldal.kommune.no 
Tlf. 72 49 51 54  

Sosionom Lene Røen Ree
leneroen.ree@meldal.kommune.no  
Tlf. 72 49 51 85

Sykepleier Linn Tove Reklev Steigedal
linntovereklev.steigedal@meldal.kommune.no 
Tlf. 72 49 51 52

Sekretær Åse Storås
ase.storas@meldal.kommune.no 
Tlf. 72 49 51 55

Besøksadresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal
Postadresse:      Kvamsveien 2, 7336 Meldal