Meldal kommune har et vertskommunesamarbeid med Orkdal kommune innen PPT.

Les mer om PPT på Orkdal kommunes nettsider.

https://www.orkdal.kommune.no/ppt.400779.no.html