Kommunen har mange ulike typer planer. Du kan lese mer om disse på siden om Plan og budsjett.

Arealplaner (Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner) er tilgjengelig i kommunens planregister. I planarkivet kan du søke etter både gjeldende og en del utgåtte arealplaner. Her finner du blandt annet vedtaksdokumenter som planbestemmelser, planbeskrivelser, plankart og saksframlegg/vedtak.

Klikk her for å starte planregisteret.

I planregisteret vises plankartene slik de opprinnelig ble vedtatt. Planene kan senere være endret eller delvis erstattet av andre planer. i Kommunens karttjenester er alle reguleringsplaner sydd sammen slik at kun de gjeldende delene vises. Kartet nedenfor viser alle gjeldende reguleringsplaner i kommunen. Zoom inn for å se flere detaljer i plankartene. Ved å klikke i kartet kan du åpne den aktuelle planen i planregisteret. Du kan også åpne kartmenyen og sette på andre kartlag, f.eks. reguleringsplanforslag eller kommuneplanens arealdel.

Vis i Fullskjerm.