Søknad om parkeringstillatelse skal vedlegges legeattest. Kommunen kan innhente supplerende medisinsk vurdering. Søknadsskjema finner du her.

Regelverk for ordningen står i Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Søknaden sendes : Meldal kommune, Kvamsveien 2, 7336 Meldal.