Meldal kommune har nedsatt konsesjonsgrense for boligeiendommer.

Mer informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet finner du på sidene til Landbruksdirektoratet.