De to siste årene før vi blir til Orkland kommune er det verdt å markere at Meldal kommune er 180 år. Meldal prestegjeld ble opprettet som kommune og formannskapsdistrikt med virkning fra 1. januar 1838. I prestegjeldet var også Rennebu sokn med, men soknet ble utskilt som eget formannskapsdistrikt fra 1839. Meldal kommune har altså eksistert siden 1838 og med dagens grenser siden 1839. Vi kan markere 180 år både i 2018 og 2019.

Meldal er den eneste av de fire Orkland-kommunene som har eksistert siden kommunene i Norge ble etablert gjennom formannskapslovene i 1837. Det er en lang og stolt historie som egen kommune. 180 års kommunehistorie går over i et nytt kapittel fra 2020. Men historien tar vi med videre og nettopp derfor er det et mål at vi i år og neste år både synliggjør og til en viss grad markerer historien om Meldal som egen kommune i 180 år.

Programkomite

  • Are Hilstad, ordfører
  • Petter Lindseth, rådmann
  • Olav Dombu, rådgiver informasjon og samfunn
  • Kari Garberg, seksjonsleder kultur
  • Marit Bjerkås, ungdomsleder
  • Johanne Opheim, folkehelsekoordinator

Jubileumsfest på Storås 1. september 2018