Meldal Helsetun er kommunens sykehjem og har 51 plasser.

  • 38 langtidsplasser
  • 10 Kortidsplasser
  • 3 Instutisjonsplasser ved Solhagen AD

Søknad om tjenester blir behandlet i inntaksteamet, som har møte hver tirsdag. Inntaksteamet består av seksjonsleder hjemmetjenesten, avdelinssykepleier korttidsavdelingen, avdelingssykepleier i hjemmetjenesten, fysioterapeut, ergoterapeut, tilsynslege og seksjonsleder helsetunet/hjelpetjenesten som også er leder i inntaksteamet.

I tillegg har vi: