Innbyggerne i Meldal skal være med å utvikle et mangfoldig kulturliv i kommunen. Gjennom eget engasjement skal det være mulig å påvirke beslutningsprosesser, og være med å videreutvikle kulturaktiviteter, rekreasjons- og aktivitetsområder der du bor.
Seksjon kultur skal være en pådriver og medspiller for kulturliv, idrett og friluftsliv i Meldal.  Vi jobber også med å synliggjøre og bruke kultur som viktig faktor for livskvalitet, helse og lokal identitet.