Kommunekart

Vis kartet i fullskjerm. For mobil og nettbrett anbefaler vi å laste ned Kommunekart som en gratis App fra Google Play eller App Store.

I Kommunekart kan du kombinere grunnkart, arealplaner og temakart fra kommunen med et landsdekkende bakgrunnskart eller flyfotokart. Arealplaner er koblet til plandokumenter i Planregisteret.

En generell brukerveiledning for Kommunekart finner du her.

Alle kartdata, inkludert eiendomskartet (Matrikkelen) kan inneholde feil og mangler. Kommunen er uten ansvar for tap eller skade som måtte følge av bruken. Vi jobber hele tiden med å forbedre og vedlikeholde kartgrunnlaget. Ta gjerne kontakt dersom du kan hjelpe oss å rette feil og mangler, eller har andre kommentarer.


Kartinnsyn for ansatte:

OrklaKart Ansatt (Frem til 1.september 2019)

Kommunekart - Saksbehandler Meldal

Kommunekart - Saksbehandler Orkla landbruk


Planregisteret

I Planregisteret kan du søke etter både gjeldende og en del utgåtte arealplaner. Her finner du blandt annet vedtaksdokumenter som planbestemmelser, planbeskrivelser, plankart og saksframlegg/vedtak.

I Planregisteret vises plankartene slik de opprinnelig ble vedtatt. Planene kan senere være endret eller delvis erstattet av andre planer.

Klikk her for å starte Planregisteret.