Tilskuddsordninger

I tillegg til produksjonsinntektene utbetaler staten ulike driftstilskudd ut fra areal og dyretall. Søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mai og 15. oktober. Ordningene omfatter både produksjonstilskudd og miljøtilskudd (RMP og SMIL).

Nydyrking

Nydyrking kan ikke forekomme uten at kommunen har gitt tillatelse til det. Her finner du søknadsskjema og aktuelt regelverk