Om tjenesten

Helsestasjonen er et lavterskeltilbud som omfatter barn og ungdom fra 0-23 år og deres foreldre.

Åpningstid:
Mandag                  9.30 - 15.00
Tirsdag - Tordag  8.30 - 15.00
Fredag etter avtale

 

Svangerskapsomsorgen

Jordmortjenesten omfatter:

  • Svangerskapsomsorg (svangerskapskontroll, fødsels- og foreldreforberedende kurs)
  • Barselomsorg (hjemmebesøk etter fødsel, barselgrupper)
  • Prevensjonsveiledning

Jordmor samarbeider med lege og sykehus (St.Olav i Trondheim og avd Orkdal). Henviser ved behov.
En kan selv velge om en vil ha oppfølging hos jordmor eller lege i svangerskapet, eller hos begge.

Anbefalte kontroller ut fra nasjonale faglige retningslinjer:
Første og evt andre kontroll i svangerskapsuke 8–12.
Rutineultralyd i uke 17–19. Videre kontroll i uke 24, 28,32, 36, 38, og 40. Kontroller etter uke 41+3 skal gjøres på sykehuset. Ellers avtaler ut fra individuelle vurderinger.
Les mer under nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen

Jordmor er å treffe mandag og tirsdag. Torsdager etter avtale.
Tlf. 72 49 51 68, mob. 915 12 755

Lenker:       
www.helsenorge.no/gravid
http://www.matportalen.no/
http://www.pasientreiser.no/
www.arbeidstilsynet.no/fakta (graviditet og arbeidsmiljø)
https://stolav.no/ (fødeavd)
https://ammehjelpen.no/

Sped-/småbarnskonsultasjoner

For familier med barn fra null til seks år. Helsestasjonen skal støtte foreldre i foreldrerollen og dermed bidra til å fremme barns helse.

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et lavtersketilbud som arbeider helsefremmende og forebyggende i forhold til elevenes helse, trivsel og miljø.
Tjenesten består av helsesøster, lege og fysioterapeut som gjennomfører helseundersøkelser ved behov, og deltar i undervisning.
Helsesøster deltar i tverrfaglig team og i ansvarsgrupper.

Helsestasjon for ungdom

Første onsdag i mnd fra kl 14.30 – 15.30
Ingen timebestilling. Tilbudet er med lege og er gratis.

Aktuelle tema:

  • Prevensjon
  • Seksualitet
  • Psykiske og fysiske utfordringer
  • Graviditet

Familiesenter

Familiesenteret er et lavterskeltilbud til barn, ungdom og deres foresatte. Fagpersoner fra NAV, helsestasjon, Ppt, psykisk helse og barnevern er tilgjengelig for rådgivning og samtaler.

Les mer om tilbudet i denne brosjyren

Kontaktinformasjon:
Tlf 72 49 51 62.
Møtetid: 13.00 - 15.00. Siste mandag i mnd.

HPV-vaksine

Gratis HPV-vaksine til kvinner født 1991 og senere
Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder.  Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65­-100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt.   

HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7.klasse siden 2009. Fra høsten 2016 kan uvaksinerte kvinner født 1991 og senere også få tilbud om gratis HPV-vaksine. Tilbudet er midlertidig og varer i en toårsperiode fra høsten 2016. Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018.

Det gis tilbud om slik vaksinasjon ved  Meldal helsestasjon på følgende dager:

Hver tirsdag fra kl 14.30 – 15.30

Ta kontakt med helsestasjon ved spørsmål eller ønske om annen dag for HPV vaksine.

Meldal videregående skole har tilbud om vaksinering på skolen for skolens elever

Det er mulig å foreta et søk på www.minevaksiner.no hvis det er noen uklarheter rundt tidligere vaksiner.

Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine: 

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine