Fra og med nyttår blir ikke lengre nettsider og Facebook-sider for kommunene som inngår i Orkland kommune oppdatert.

Vi oppfordrer alle innbyggere og interesserte å bruke nye nettsider www.orkland.kommune.no
og følge kommunens Facebook-side www.facebook.com/orklandkommune/