Det er en lovpålagt oppgave å ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i kommunen og de positive og negative faktorer som virker inn på denne.


 

 

Oversikten skal identifisere folkehelseutfordringer i kommunen og rette særlig oppmerksomhet rundt trekk som forårsaker eller opprettholder sosiale ulikheter i helse. Dette skal legge et kunnskapsgrunnlag for lokal samfunnsutvikling.

Last ned dokumentet i PDF-formatforside_folkehelse[1].jpg