Hva må du søke om og hva kan du bygge uten å søke?

Noen byggetiltak er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, mens andre er unntatt søknadsplikt.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt har du selv ansvaret for at det du bygger er i tråd med lovverket og reguleringsplaner, og for at du ikke bygger over vann- og avløpsledninger.

Dersom tiltaket er søknadspliktig, kan det være at du må engasjere en ansvarlig søker til å søke for deg, eller du kan som tiltakshaver (tiltakshaver = byggherre / du som skal bygge noe) søke selv.

Informasjon om hva som er søknadspliktig og hvordan du søker om byggetillatelse finner du på siden til Direktoratet for byggkvalitet

Kommunen kan hjelpe deg med å fremskaffe naboliste og situasjonskart.

Hvis eiendommen ligger langs en fylkesveg, så er det i mange tilfeller nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon.

Lokale bestemmelser og retningslinjer