Rådmannen

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Rådmann Petter LindsethRådmann Petter Lindseth
E-post petter.lindseth@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 47 70 / Mobil 951 72 662

Rådmannens ledergruppe

Økonomisjef/ass. rådmann
Roy Fritzon

E-post roy.fritzon@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 47 71 / Mobil 482 96 720

Personalsjef
Stein Arne Jakobsen

E-post stein-arne.jakobsen@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 51 88 / Mobil 926 37 958

Kommunalsjef Oppvekst og kultur
Gro Magnhild Brønstad

E-post gro.bronstad@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 51 32 / Mobil 936 44 526

Kommunalsjef Helse og omsorg
Ann Lisbeth Tøndel

E-post ann-lisbeth.tondel@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 51 50 / Mobil 958 686 13

Kommunalsjef Landbruk og tekniske tjenester
Siri Eithun

E-post siri.eithun@meldal.kommune.no
Telefon 72 49 51 20 / Mobil 905 08 813